Projekten

"Det ska vara roligt att jobba med projekt, att ha trevligt innebär även att man gör ett bättre jobb."

Kent Christensson, ordf

AKTUELLA PROJEKT:

Det Goda Värdskapet för ett Hållbart Natur- och Kulturarv

 

 

 

 

 

 

Styrelsen är tacksam över att ha fått förtroendet av Jordbruksverket och Leader

att i projektform göra en förstudie på hur vi kan få ett hållbart natur- och kulturarv i Bohuslän!

Vi kommer i slutrapporten att visa på hur man kan lyfta fram och använda våra gamla kulturarvsplatser,

för ett bättre samhälle idag och i framtiden, med bland annat ny digital teknik.

Allt kommer att ske i god samråd med civilsamhället och förvaltningarna.

 

 

Sammanfattning av projektet:

 

Ambitionen är att visualisera och framvisa via en förstudie, i Sotenäs kommun i leaderprojektform, hur man effektfullt kan understödja arbetet med att lyfta fram naturlederna med sina kulturarvsmiljöer med hjälp av befintlig och ny teknik, vilket leder till att man kan ägna mer kvalitetstid åt ett gott värdskap.

 

Syftet är att påvisa hur man, i en bred samarbetsform, både kan göra miljöerna och kulturberättelserna på vandringslederna säljbara samt hur de kan bidra till en ökad hållbar samhällsutveckling och tillväxt.

Projektet visar hur man kan ta fram modeller i regionerna för att stärka besöksnäringen eftersom natur- och kulturmiljöerna är möjliga resurser samt utgör en viktigt grund för nytänkande, innovation och kunskap i samhället.

Arbetet innebär även att man kan underhålla och bevara natur- och kulturarvet.

 

Studien lyfter även fram hur vi kan arbeta med mångfald och tillgänglighet. Det är allra helst vissa "grupper" som vi har sett berörs mycket om man inte är på tårna ordentligt och inkluderar på alla sätt: Unga, äldre, funktionshindrade, ensamstående föräldrar samt nyanlända. Vi tror att det finns möjligheter för dem att bli än mer delaktiga i sina kommuner med hjälp av ny teknik. Om hela civilsamhället får möjlighet att bli delaktiga, på ett nytt och mer inkluderande sätt, så borgar det för en hållbar samhällsutveckling.

Den sociala samhörigheten är ju en bidragande faktor för en god hälsa.

 

Med hjälp av digital transformation, via interaktiva metoder som Augmented Reality och Internet Of Things, kan man tillsammans med ett mänskligt värdskap visualisera vandringsledernas kulturmiljöer vilket bidrar till att förhöja upplevelsen och förståelsen.

Det är först när våra natur- och kulturvärden blivit förmedlade och gjorts förståeliga som de får betydelse och mening.

 

 

Vi arbetar nu fram en beskrivande film samt ett pedagogiskt häfte som slutrapport i vilken man finner arbetsmodeller som den här, vilken vi just nu jobbar med:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄVLING 2018

Nu kan du även vara med i en tävling fram till 1/3-2018!

 

Tävla om ett medlemskap med fri årsentré på Norden Ark:

ÅRSMEDLEMSKAP på NORDENS ARK

Fri entré till parken under hela 2018

Inbjudan att delta i föreningens aktiviteter, medlemstidning och nyhetsbrev

10% rabatt i Nordens Arks butik och på Nordens Arks Hotell

 

Maila svar på dessa frågor:

 

10 frågor:

1) Vilket är/var ditt yrke/vad studerar du till?

2) Vilken är din ålder och kön?

3) Har du små barn hemma el passar andras och vad gör ni utomhus?

Något som kunde underlätta det du vill göra?

4) Brukar du åka kollektivt på din fritid och i så fall hur?

5) Vilken kommun bor du i och brukar du besöka Sotenäs?

6) Är du med i någon förening, vill du att någon ny ska starta?

Om du fick välja, vilken typ av förening borde man starta upp?

7) Vilka platser med kulturarv har du sett som du tyckte var speciella?

Var de i Bohuslän eller någon annanstans, var det någon förbättring man kunde göra där?

8) Vilka platser med kulturarv skulle du vilja uppleva som du har hört talas om i Bohuslän?

Varför? Har du redan besökt dem? Om du inte är lockad, vad skulle krävas för att få dig att vilja besöka dem?

9) Har du hört om den nya tekniken Augmented Reality/VR edyl tidigare?

Hur tycker du detta verkar?

10) Har du upplevt eller hört om ett riktigt gott/sämre värdskap för besökare och ortsboende?

 

Maila dina svar för att vara med i en slutdragning i början av 2018: uddevallahelen@gmail.com

Tack och lycka till!

 

 

r känna mer om Leadermetoden här: LEADER

 

Skriv gärna till projektledaren vid frågor och övriga synpunkter: uddevallahelen@gmail.com

Copyright @ All Rights Reserved