Projekten

Det Goda Värdskapet för ett Hållbart Natur- och Kulturarv

2016-07-15 -- 2017-12-31

 

Styrelsen är tacksam över att ha fått förtroendet av Jordbruksverket och Leader

att i projektform göra en förstudie på hur vi kan få ett hållbart natur- och kulturarv i Sotenäs, Bohuslän och hela Sverige!

Vi kommer i slutrapporten att visa på hur man kan lyfta fram och använda våra gamla kulturarvsplatser,

för ett bättre samhälle idag och i framtiden, med bland annat ny digital teknik.

Allt kommer att ske i god samråd med föreningar, besöksnäringen, museum, lokalbefolkningen, kommuner mm.

 

Sammanfattning av projektet:

 

Ambitionen är att visualisera och framvisa via en förstudie i Sotenäs kommun i leaderprojektform hur man effektfullt kan understödja arbetet med att lyfta fram natur- och kulturarvsmiljöerna med hjälp av befintlig och ny teknik, vilket leder till att man kan ägna mer kvalitetstid åt ett gott värdskap.

 

Syftet är att påvisa hur man, i en bred samarbetsform, både kan göra miljöerna och berättelserna runt kulturarven säljbara samt hur de kan bidra till en ökad hållbar samhällsutveckling och tillväxt. Projektet visar hur man kan ta fram modeller i regionerna för att att stärka besöksnäringen eftersom kulturarvsmiljöerna är möjliga resurser som utgör en viktigt grund för nytänkande, innovation och kunskap i samhället.

 

Studien lyfter även fram hur unga, äldre, funktionshindrade, ensamstående föräldrar samt nyanlända kan bli än mer delaktiga i närområdet med hjälp av ny teknik. Om civilsamhället kan bli delaktiga på ett nyare och mer inkluderande sätt än tidigare borgar det för en ökad samhällsutveckling med en social samhörighet som ofta är en bidragande faktor för en god hälsa.

 

Samtidigt kan kulturarvet bevaras inför framtiden vilket kommer att bidra till möjligheter för en ekonomisk tillväxt för besöksnäringen. Med hjälp av digital transformation via interaktiva metoder, som Augmented Reality och Internet Of Things, kan man visualisera kulturmiljöerna och bidra till att förhöja upplevelsen och förståelsen tillsammans med övriga erbjudanden av ett gott värdskap.

 

Det är först när natur- och kulturvärden blivit förmedlade och gjorts förståeliga som de får betydelse och mening.

 

TÄVLINGAR

Nu kan du emellanåt vara med i tävlingar!

Bland annat tävla om ett medlemskap med fri årsentré på Norden Ark:

 

ÅRSMEDLEMSKAP på NORDENS ARK

Fri entré till parken under hela 2018

Inbjudan att delta i föreningens aktiviteter, medlemstidning och nyhetsbrev

10% rabatt i Nordens Arks butik och på Nordens Arks Hotell

Maila svar på dessa 10 frågor:

 

10 frågor:

1) Vilket är/var ditt yrke/vad studerar du till?

2) Vilken är din ålder och kön?

3) Har du små barn hemma el passar andras och vad gör ni utomhus?

Något som kunde underlätta det du vill göra?

4) Brukar du åka kollektivt på din fritid och i så fall hur?

5) Vilken kommun bor du i och brukar du besöka Sotenäs?

6) Är du med i någon förening, vill du att någon ny ska starta?

Om du fick välja, vilken typ av förening borde man starta upp?

7) Vilka platser med kulturarv har du sett som du tyckte var speciella?

Var de i Bohuslän eller någon annanstans, var det någon förbättring man kunde göra där?

8) Vilka platser med kulturarv skulle du vilja uppleva som du har hört talas om i Bohuslän?

Varför? Har du redan besökt dem? Om du inte är lockad, vad skulle krävas för att få dig att vilja besöka dem?

9) Har du hört om den nya tekniken Augmented Reality/VR edyl tidigare?

Hur tycker du detta verkar?

10) Har du upplevt eller hört om ett riktigt gott/sämre värdskap för besökare och ortsboende?

 

Maila dina svar för att vara med i en slutdragning i början av 2018: uddevallahelen@gmail.com

Tack och lycka till!

 

 

Vi arbetar med följande aktiviteter i projektet:

Natur- och kulturmiljöer samt inomhusmiljöer kartläggs.

Intervjuer till slutrapporten.

Drönarfilmning samt övrig film kommer att fortlöpa under hela 2017.

Vi har föredrag i olika former och en del är dokumenterade, se dem igen här:

FILM 1 FILM 2

 

Här kan man se redovisningarna för hur vi ligger till i tid:

Klicka på bilden för att förstora den:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdskapet:

Här kommer rapporten lyfta fram mycket goda och mindre bra exempel i Sotenäs och vissa övriga kommuner.

Vi ska lyfta fram förslag på hur man kan arbeta vidare mot förbättringar.

 

Intervjuer:

Intervjuer med bl a kommuninvånare och turister, politiker och näringslivet pågår.

 

Natur- och kulturarvet:

Vi lyfter fram specifika kulturmiljöområden som ska belysas i olika exempel.

Allt för att ge inspiration till utveckling i den riktning pilotstudien avser att visa.

 

Filmen:

Filmproduktionen som ska tydliggöra pilotstudien mer visuellt.

Inomhusscenen förläggs i Hotell Kaprifol

 

 

r känna mer om Leadermetoden här: LEADER

 

 

Skriv gärna till projektledaren vid frågor och övriga synpunkter: uddevallahelen@gmail.com

Copyright @ All Rights Reserved