Start

Läs mer om det som Geoparken bygger sin verksamhet på:

Geologi

 

Geologi är kunskapen om jordklotets uppkomst, sammansättning och förändringen av berg- och jordarter. Geologin ingår som en del i det mer omfattande ämnet geovetenskap.

Ekologi och Biologi

 

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.

 

Arkeologi och Kultur

 

Arkeologi är kunskapen om människans förhistoria. Arkeologi är studierna av människans materiella kultur, lämningar och artefakter.

Copyright @ All Rights Reserved