Start

Läs mer om det som Geoparken bygger sin verksamhet på:

Geologi

 

Geologi är kunskapen om jordklotets uppkomst, sammansättning och förändringen av berg- och jordarter. Geologin ingår som en del i det mer omfattande ämnet geovetenskap.

Ekologi och Biologi

 

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.

 

Arkeologi och Kultur

 

Arkeologi är kunskapen om människans förhistoria. Arkeologi är studierna av människans materiella kultur, lämningar och artefakter.

Nytt om Föreningen GeoParken Bohusgranit!

 

 

Hej Alla!

 

I slutet av året kommer föreningen att avvecklas. När det gäller GeoParken Bohusgranit är den privatägd och står som vanligt öppen och alla är hjärtligt välkomna att besöka den. Glöm ej att lägga ett bidrag i lådorna så att vi kan underhålla parken. Vill man ha guidning så kan man kontakta mig, kontaktuppgifterna står här nedan. Man kan följa GeoParken på dess facebooksida så gå gärna in och "gilla" oss där.

Parken kommer även att ha fortlöpande samarbeten med Stenhuggerimuseet och andra föreningar.

 

Det pågående projektet ”Det Goda Värdskapet för ett Hållbart Natur- och Kulturarv” kommer att slutföras under december 2018 och rapporten kan därefter laddas ner från bland annat projektledarens blogg: https://helenandersson.wordpress.com

 

 

Hälsningar!

Kent Christensson, ordförande

Tfn 076 - 318 03 42

Ståleröd Ljungliden 1, 456 93 Hunnebostrand.

E-post kentchristensson@gmail.com

Copyright @ All Rights Reserved