Start

Läs mer om det som Geoparken bygger sin verksamhet på:

Geologi

 

Geologi är kunskapen om jordklotets uppkomst, sammansättning och förändringen av berg- och jordarter. Geologin ingår som en del i det mer omfattande ämnet geovetenskap.

Ekologi

 

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.

 

Arkeologi och Kultur

 

Arkeologi är kunskapen om människans förhistoria. Arkeologi är studierna av människans materiella kultur, lämningar och artefakter.

Nu är vi igång med Leaderprojektet: "Det Goda Värdskapet för ett Hållbart Natur- och Kulturarv"

Klicka på bilden och läs mer

 

 

Copyright @ All Rights Reserved